تاثیر مداخلات غیردارویی بر کاهش مرگ ومیر ناشی از کووید 19

به گزارش گفتگوی عادلانه، شیوع 19-Covid به طور چشمگیری تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و خطری که به موجب این ویروس سامت انسانها را تهدید می نماید، بعد از ویروس آنفلوآنزای سال 1918 میلادی، بی سابقه است.

تاثیر مداخلات غیردارویی بر کاهش مرگ ومیر ناشی از کووید 19

به گزارش گفتگوی عادلانه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش های سیاستی پیرامون بحران کرونا مقاله هایی با عنوان demand healthcare and mortality COVID19 reduce to) NPIs (interventions pharmaceutical-non of Impact را که نتایج مدلسازی اپیدمیولوژیکی است که در پژوهشی در امپریال کالج لندن صورت گرفته و به کشورهای مختلفی ارائه داده شده است، را منتشر و در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار داده است.

در این مطالعه که نتایج آن در قالب مقاله ای در 16 مارچ 2020 منتشر شده است، با توجه به نبود واکسن 19-COVID ، نقش بعضی از اقدامات مرتبط با سلامت عمومی ارزیابی شده است.

این اقدامات به عنوان مداخلات غیر دارویی شناخته می شوند و هدف کاهش تماس مستقیم افراد باهم و در نتیجه کاهش انتقال ویروس را دنبال می نمایند. به طور خلاصه، این مطالعه به این جمع بندی می رسد که هرکدام از این مداخلات غیردارویی به تنهایی اثربخشی محدودی دارند، اما انجام همزمان چند راه چاره می تواند تاثیر بسزایی در کاهش انتقال ویروس داشته باشد.

با وجود پیشرفت فراوان علم و جوامع مدنی به نسبت سال 1918، بیشتر کشورها همچنان با همان نوع مسائل قدیمی در روبروه با این ویروس جدید روبه رو هستند. دو راه چاره اساسی اصلی برای مقابله با بیماری های عفونی و غلبه بر مسائل ناشی از آن عبارتند از:

1 -سرکوب (suppression) ـ کوشش برای توقف گسترش ویروس

سرکوب به معنی جلوگیری از انتقال ویروس و کاهش رشد اپیدمی، کاهش شمار مبتلایان جدید و حفظ این شرایط تا زمان لازم می باشد. یکی از اصلی ترین چالش هایی که برای اجرای این استراتژی با آن روبرو هستیم حفظ این شرایط برای مدت نسبتا طولانی است که ویروس در اجتماع وجود دارد یا تا زمان ساخت واکسن است.

2 -فرونشانی(mitigation) ـ قبول غیرقابل اجتناب بودن انتقال ویروس و کوشش برای آهسته سازی گسترش اپیدمی

فرونشانی و آهسته سازی اپیدمی با هدف کاهش تعداد همزمان مبتلایان و درنتیجه کم کردن و متناسب سازی تقاضای مراقبتهای پزشکی در هر برحۀ زمانی انجام می گردد. از دیگر مواردی که در حین آهسته سازی باید انجام گردد می توان به مراقبت از افرادی که بیشترین آسیب پذیری را از مبتلا شدن به ویروس دارند اشاره نمود. مشابه این راه چاره در سال 1918 در شهرهایی از آمریکا و در سال های 1957 ،1967 و 2009 در جهان برای مقابله با پاندمی آنفلوآنزا صورت گرفته است.

تفاوت مهم این دو استراتژی در هدف آنهاست، یکی (سرکوب) دنبال توفق انتقال ویروس و کاهش تعداد مبتلایان و دیگری (فرونشانی) تنها دنبال آهسته سازی گسترش بیماری در جامعه است.

اگر هیچ کاری نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

در صورت عدم اعمال هرگونه مداخلات و تغییرات رفتاری در افراد، جامعه شاهد حدبیشتر مرگ ومیر بعد از حدود 3 ماه خواهد بود. این پژوهش پیش بینی می نماید که در صورت عدم انجام اقدامات لازم 81 درصد از جمعیت ایالات متحده و بریتانیا به ویروس کرونای جدید مبتلا خواهند شد.

همچنین، حدود 510 هزار نفر در انگلستان و 2.2 میلیون نفر در ایالات متحده جان خود را از دست خواهند داد. این مطالعه نشان می دهد، برای یک بیماری پاندمی شده، در صورت عدم کنترل، ظرفیت تخت های بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU)از اوایل هفته دوم آوریل پرشده و تعداد بیماران احتیاجمند مراقبت از حد ظرفیت بیمارستان ها خارج و میزان تقاضا به اوج خود (30 برابر بیشتر از ظرفیت) خواهد رسید.

اگر از استراتژی فرونشانی استفاده کنیم چه می گردد؟

به طور خالصه، این پژوهش نشان می دهد، فرونشانی کارایی نخواهد داشت زیرا که حتی در خوشبینانه ترین سناریو، تعداد متقاضیان تختهای ای سی یو و بخش عمومی از 8 برابر ظرفیت بالاتر خواهد رفت. تاثیرگذارترین استراتژی های فرونشانی، بسته به طول مدت اعمال محدودیت، ترکیبی از ایزوله/ کردن افراد مبتلا قرنطینه خانگی و فاصله گیری اجتماعی برای افراد آسیب پذیر است.

در مجموع پیش بینی می گردد که همۀ این راه چارههای ذکر شده در کنار هم، تقاضای تختهای ای سییو را تا حدود 3.2 کم می نماید و میزان مرگ و میر را تا نصف کاهش میدهد. با این حال، حتی این خوشبینانه ترین حالت استفاده از استراتژی فرونشانی، منجر به تقاضای 8 برابر بالاتر از ظرفیت تختهای ای سی یو در انگلستان و ایالات متحده خواهد شد. همچنین، حتی اگر تمام بیماران تحت درمان قرارگیرند، این مطالعه پیش بینی می نماید حدود 250 هزار نفر در انگلستان و 1.1 تا 2.1 میلیون نفر در ایالات متحده جان خود را از دست خوهند داد.

شاید مهمترین نتیجه گیری این پژوهش این باشد که استراتژی فرونشانی در خصوص ویروس کرونا نتیجه بخش نخواهد بود و تعداد بیماران از ظرفیت تخت های ای سی یو و سیستم های بهداشتی تا چند برابر فراتر خواهد رفت.

اگر از استراتژی سرکوب استفاده کنیم چه می گردد؟

به طور خلاصه این پژوهش نشان می دهد که استراتژی سرکوب در شرایط کنونی بهترین و عملی ترین راهبرد برای مقابله با ویروس کرونا است. با توجه به عدم کارآمدی لازم در فرونشانی، کشورهایی که امکان اعمال کنترل ویژه را دارند باید حتما از راه چاره سرکوب استفاده نمایند. برای اعمال سرکوب و توقف گسترش، ترکیبی از راه چارههای ایزوله کردن افراد مبتلا، فاصله گیری اجتماعی در همۀ جامعه همراه با یکی از موارد قرنطینۀ خانگی یا تعطیلی مدارس و دانشگاه ها ضروری است تا نتیجۀ مطلوب حاصل گردد. این اقدامات باید برای 5 ماه انجام گردد.

اگر تاثیر منفی تعطیلی مدارس بر سیستم سلامت را در نظر نگیریم، می توان گفت که اضافه کردن گزینه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تاثیر بیشتری در اعمال سرکوب و توقف شیوع به نسبت گزینه قرنطینه خانگی دارد.

گفتنی است که این 4 اقدام عملی در کنار هم بیشترین تاثیر را بر توقف گسترش انتقال بیماری خواهند گذاشت. چنین سیاست سختگیرانه ای منجر به کاهش احتیاج به مراقبت های ویژه از حدودا سه هفته پس از اعمال آنها خواهد شد و این سیر نزولی تا زمانی که این اقدامات ادامه داشته باشند، پابرجا خواهد ماند.

در حالی که عوامل غیرقابل پیش بینی زیادی در این استراتژی ترکیبی وجود دارد، ولی این بهترین راه چاره موجود برای تنزیل تعداد بیماران احتیاجمند به مراقبت های ویژه و در نتیجه بهبود شرایط است.

گفتنی است که تاثیرات اجتماعی و مالی عملی کردن ترکیب این استراتژی های چهارگانه، بسیار قابل توجه خواهد بود. این استراتژی ها هم اکنون در بسیاری از کشورها صورت گرفته است و بقیه کشورها حتی اگر در مراحل اولیه اپیدمی هستند،باید این کار سریعا انجام دهند. در استراتژی سرکوب، اقدام سریع و فوری بسیار مهم است، علی الخصوص اقدام قبل از پرشدن ظرفیت مراقبت های ویژه بیمارستانها و مراکز پزشکی.

از آنجایی که ممکن است لازم باشد اقدامات لازم برای سرکوب برای ماه های متمادی پابرجا بماند، در اینجا تاثیر یک سیاست انطباقی را برای اجرای اقدامات سرکوب آنالیز می کنیم. سیاست انطباقی به این شکل کار می نماید که با بالا رفتن تعداد بیماران در آی سی یو و رسیدن به یک عدد خاص، انجام فاصله گیری اجتماعی و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شروع می گردد. وقتی تعداد بیماران در آی سی یو کاهش پیدا می نماید و از یک حد معین شده پایین تر می آید، این محدودیت ها برداشته می گردد. این چرخه به صورت مداوم برای زمان مورد احتیاج تکرار می گردد.

گفتنی است که در این مدت، ایزوله کردن افراد علامت دار و قرنطینه خانگی باید به صورت مداوم و صرف نظر از تعداد بیماران آی سی یو انجام گردد.

معین زمان اجرای دوره های فاصله گیری اجتماعی و تعطیلی مدارس با توجه به نظارت بر آستانۀ احتیاج بیمارستانها که در بالا شرح داده شد، بسیار موثرتر و پایدارتر از اجرای طرح با دوره های زمانی ثابت است. یکی از ویژگی های مفید اجرای سیاست انطباقی، امکان سازگاری و اجرا با توجه به احتیاجهای مناطق مختلف در سطح استانی است. با توجه به اینکه اپیدمی در مناطق مختلف ممکن است با مناطق دیگر همزمانی نداشته باشد، اجرای سیاست هایی که اجازه سازگاری با احتیاجهای هر منطقه را داراست در مدت نسبتا کوتاه تری می توانند به اندازه سیاست های ملی مؤثر عمل نمایند.

استراتژی سرکوب نه تنها باید زود شروع گردد، بلکه باید برای مدت طولانی ادامه پیدا کند؛ این تا زمانی است که مقدار کافی واکسن برای ایمن سازی عموم در دسترس باشد که ممکن است تا 18 ماه به طول انجامد تا بتوان از شیوع مجدد بیماری جلوگیری کرد.

به طور کلی، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فاصله گیری اجتماعی در سطح وسیع بیشترین تأثیر را در کنترل اپیدمی دارد. مخصوصا اگر این راه چاره با اقدامات دیگر از قبیل ایزوله کردن مبتلایان و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها انجام گردد، می تواند به سرعت تعداد بروز مبتلایان جدید را کاهش داده و از گسترش شیوع جلوگیری کند. بنابراین حداقل سیاست لازم برای تاثیرگذاری به وسیله استراتژی سرکوب، به کارگرفتن ترکیب فاصله گیری اجتماعی برای عموم، ایزوله کردن مبتلایان و تعطیلی مدارس و دانشگاه هاست.

اقدامات مورد استفاده برای استراتژی سرکوب از این ظرفیت برخوردارند که با گذشت زمان تکامل پیدا نمایند. با کاهش تعداد مبتلایان امکان انجام تست بر روی افراد، بیشتر و ردیابی دقیق تر افراد مبتلا و کسانی که با آنها در ارتباط بوده اند عملی تر می گردد که این اتفاق هم اکنون در کره جنوبی افتاده است. امکان استفاده از تکنولوژی های مختلف مثل اپلیکیشن های موبایلی که تعامل افراد با هم در جامعه را ردیابی می نمایند، در صورت برطرف نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، ممکن است باعث بهبود سیاستهای انطباقی گردد.

باید توجه داشت که در صورت حفظ نشدن سیاست های انطباقی برای بلند مدت، اپیدمی مشابهی نسبت به زمانی که هیچ سیاستی اعمال نشده بود، بوجود می آید.

احتمال اینکه استراتژی سرکوب در همۀ کشورها عملی نباشد وجود دارد. در این موارد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که استراتژی فرونشانی برای مدت 3 ماه می تواند آمار مرگ ومیر را به نصف و اوج تقاضا برای بخش مراقبت های ویژه را به 3.2 تقلیل دهد. همانطور که گفته شد، ترکیبی از ایزوله کردن مبتلایان، قرنطینۀ خانگی و فاصله گیری اجتماعی افراد آسیب پذیر، افراد مسن و یا با بیماری های زمینه ای از جمله روشهای مؤثر در سیاست فرونشانی هستند. گزارش مشترک سازمان بهداشت جهانی و چین نشان می دهد که حتی بعد از اینکه تماس های بین فردی با اعمال راه چارههایی به طور زیادی کاهش داده شده باشد 80 درصد از انتقال بیماری در خانه اتفاق می افتد. اعمال فاصله گیری اجتماعی در افراد آسیب پذیر در استراتژی فرونشانی از جمله اقدامات مؤثر است ولی در کاهش گسترش اپیدمی تأثیری ندارد.

با توجه به اینکه بچه ها و نوجوانان هم به اندازۀ بزرگسالان می توانند بیماری را منتقل نمایند با اینکه خودشان به ندرت دچار بیماری با شدت زیاد می شوند، تعطیل کردن مدرسه ها می تواند در کنترل کردن اپیدمی مؤثر باشد. تعطیل کردن مدارس و دانشگاه ها استراتژی مؤثرتری از فرونشانی است که وقتی با فاصله گیری اجتماعی برای عموم ترکیب می گردد، تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر شکستن زنجیرۀ انتقال بیماری خواهد داشت اما تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به تنهایی و به هیچ عنوان نه برای استراتژی فرونشانی و نه برای سرکوب فایده ای نخواهد داشت. بر اساس این مطالعۀ مدلسازی، اقدامات و استراتژیهای بسیار گسترده، با تأکید بر اقدامات چهارگانه، به سرعت باید انجام و برای مدت طولانی حفظ شوند. الزم به ذکر است که عدم قطعیت های فراوانی در خصوص شرایط کنونی وجود دارد. نحوۀ رفتار ویروس در گذر زمان، اثربخشی استراتژیها، درست شدن دارو یا واکسن و همچنین تغییر رفتار خودجوش در افراد جامعه همگی می توانند بر نحوۀ کنترل اپیدمی تاثیرگذار باشند. این بدان معناست که نظر قطعی در خصوص طول دورۀ این اپیدمی امکانپذیر نیست ولی در اینکه چندین ماه طول می کشد شکی نخواهد بود. تصمیم در خصوص نحوه عملی کردن سیاست و استراتژیها و اینکه در چه برهه ای سختگیرانه تر و در چه زمانی آزادانه تر اجرا شوند، با توجه به نظارت و آنالیز های دقیق و در گذر زمان و با توجه با شرایط گرفته خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تاثیر مداخلات غیردارویی بر کاهش مرگ ومیر ناشی از کووید 19" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاثیر مداخلات غیردارویی بر کاهش مرگ ومیر ناشی از کووید 19"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید